Alkalmazott módszerek

Standard pszichoanalízis

A pszichoanalízis egyszerre elmélet az emberi elméről és terápiás gyakorlat. A pszichoanalízis és a pszichoanalitikus pszichoterápia olyan, visszatérő lelki problémákkal küzdő emberek számára hasznos, akiknek korlátozott az örömképességük a párjukkal, családjukkal, barátaikkal való kapcsolataikban, illetve akik a munkájukban és a mindennapi élet feladataiban nem tudnak sikert és kielégülést megélni.

Analitikus terápia

Ez a módszer a személyiség, az életvezetés több részét érintő problémák esetén javasolt. A terápia során a fő fókusz az érzések és azok kifejeződésén, visszatérő témák felismerésén, a páciens kapcsoaltain, a terápiás kapcsolaton, múltbéli tapasztalatok megbeszélésén, valamint a különböző élmények egyes oldalainak elkerülésére tett próbálkozások felismerésén van. A pszichoanalitikus pszichoterápia olyan pszichés beavatkozási módokra utal, amelyek elméleti és módszertani alapja a pszichoanalízis.

Konzultáció

Amennyiben bizonyos körülmények nem teszik lehetővé vagy szükségessé a pszichoterápia megkezdését, konzultáció jöhet szóba. Pszichoterápiás konzultáció keretében néhány (1-3) alkalom során egy jól körülhatárolt probléma van a fókuszban, és ezzel kapcsolatban segít a pszichológus új perspektívában rálátni az adott problémára. Ennek a terápiás formának nem célja a probléma mélyebb megértése.

Mikor és miben segíthet a pszichoterápia?

Ha úgy érzi, hogy kapcsolati problémáit, életvezetési nehézségeit már nem tudja egyedül megoldani, visszatérően hasonló problémákkal találja szembe magát, akkor egy pszichológus abban tud segíteni, hogy jobban megismerje érzései, viselkedése, gondolatai, valamint panaszai, tünetei mozgatórugóit. A terápia során szerzett jobb önismeret segíti az életvezetésében, valamint abban, hogy döntéseit szabadabban, tudatosabban hozhassa meg. 

Mi történik az első alkalommal?

Telefonon vagy e-mailben egyeztetett időpontban sor kerül egy tájékozódó beszélgetésre (szaknyelven pszichoterápiás első interjúra), ami 1-3 alkalom lehet. Ezen beszélgetés során történik a panaszok, tünetek és a fő probléma megfogalmazása, lehetséges élettörténeti gyökereinek áttekintése. Mindezek alapján közösen megfogalmazzuk a terápiás célt vagy célokat.
Megállapodunk a közös munka kereteiről: az alkalmazott módszerről, az ülések gyakoriságáról, a szünetek, szabadságok rendjéről, a terápia hosszáról és a fizetés feltételeiről.
Bizonyos esetekben szükség van pszichodiagnosztikai tesztek felvételére és megbeszélésére is.
Abban az esetben, ha a probléma természeténél fogva nem igényel pszichoterápiát (pl. valaki mással, gyerekkel kapcsolatos aggodalmakról van szó), vagy mert nem kezelhető pszichoterápiával (pl. elsősorban organikus eredetű zavarról van szó), akkor az első interjú átalakulhat tanácsadássá.

Standard pszichoanalízis

A pszichoanalízis egyszerre elmélet az emberi elméről és terápiás gyakorlat. A pszichoanalízis olyan, visszatérő lelki problémákkal küzdő emberek számára hasznos, akiknek korlátozott az örömképességük a párjukkal, családjukkal, barátaikkal való kapcsolataikban, illetve akik a munkájukban és a mindennapi élet feladataiban nem tudnak sikert és kielégülést megélni. A szorongás, a gátoltság és a depresszió gyakran belső konfliktusok jelei. Ezek a konfliktusok kapcsolati nehézségekhez vezetnek, melyek jelentősen befolyásolják a személyes és szakmai döntéseket.

A fenti problémák gyökere gyakran a normál tudatosságnál mélyebbre nyúlik, ezért pszichoterápia nélkül megoldhatatlannak bizonyulnak. Egy pszichoanalitikus terapeuta segítségével azonban a páciens új rálátást nyerhet a zavarok tudattalan részeire. A pszichoanalitikussal folytatott biztonságos hangulatú beszélgetés hozzásegíti a pácienst ahhoz, hogy tudatosuljanak benne saját, korábban ismeretlen belső világának egyes elemei – gondolatok, érzések, emlékek és álmok. Ez csökkenti a lelki fájdalmat, segíti a személyiség fejlődését, és olyan, önbizalmat erősítő tudatossághoz vezet, amely támogatja őt életcéljai elérésében. A pszichoanalízisnek ezen pozitív hatásai fennmaradnak és további változáshoz, fejlődéshez vezetnek jóval az analízis lezárulta után is.

A standard pszichoanalízist nagyobb ülésgyakoriság (3-4 ülés/hét) és a szemkontaktus kikapcsolása jellemzi. A páciens fekszik egy díványon, a terapeuta mögötte ül. A pszichoanalitikus folyamat hosszát előre nem határozzák meg. 

Analitikus-dinamikus pszichoterápia

A pszichodinamikusterápiák közé tartozó módszerek mindegyike a pszichoanalízis elméletére támaszkodnak. A pszichodinamikus terápiák a személyiség, az életvezetés több részét érintő problémák esetén javasolt. A terápia során a fő fókusz az érzések és azok kifejeződésén, visszatérő témák felismerésén, a páciens kapcsoaltain, a terápiás kapcsolaton, múltbéli tapasztalatok megbeszélésén, valamint a különböző élmények egyes oldalainak elkerülésére tett próbálkozások felismerésén van. Ez a terápiás módszer a felnőtt személyiség fejlődésének megértésében meghatározónak tartja a gyermekkori élményeket. A heti egy vagy két alkalmas terápiás ülések során a páciens a terapeutával szemben ül, a terápia hossza pedig néhány hónaptól több évig terjedhet. Az analitikus-dinamikus terápia a tünetek enyhülése mellett a páciens, kliens lelki teherbíró kapacitásának növelését is szolgálja.

Konzultáció, tanácsadás

Konzultációra elsősorban akkor van szükség, ha az illető bizonytalan abban, hogy szükség van-e pszichoterápiára. 

A konzultációnak nem célja a probléma mélyebb megértése. Szükség esetén a pszichoterápiás konzultáció során tesztvizsgálatra is sor kerülhet.

Mikor van szükség konzultációra? Például, ha

  • bizonytalan abban, hogy szükség van-e pszichoterápiára,
  • olyan problémával érkezik a kliens, ami nem igényel kezelést, de pszichológiai segítséget, megértést igen,
  • indokolt lenne a pszichoterápia, de a terapeuta az általa alkalmazott módszerrel nem vállalja a terápiát,
  • a kliens hozzátartozójának kezelése lenne indokolt, de ő nem vállalja a terápiát,
  • a terapeuta nem jöhet számításba, mert a kliens és terapeuta között már meglévő kapcsolat van (összeférhetetlenség)

A konzultáció 1-3 alkalmat vesz igénybe.