Terápiák és konzultációk

Pszichoanalízis

A pszichoanalízis egyszerre elmélet az emberi elméről és terápiás gyakorlat. A pszichoanalízis és a pszichoanalitikus pszichoterápia olyan, visszatérő lelki problémákkal küzdő emberek számára hasznos, akiknek korlátozott az örömképességük a párjukkal, családjukkal, barátaikkal való kapcsolataikban, illetve akik a munkájukban és a mindennapi élet feladataiban nem tudnak sikert és kielégülést megélni.

Pszichoterápia

Ez a módszer a személyiség, az életvezetés több részét érintő problémák esetén javasolt. A terápia során a fő fókusz az érzések és azok kifejeződésén, visszatérő témák felismerésén, a páciens kapcsoaltain, a terápiás kapcsolaton, múltbéli tapasztalatok megbeszélésén, valamint a különböző élmények egyes oldalainak elkerülésére tett próbálkozások felismerésén van. A pszichoanalitikus pszichoterápia olyan pszichés beavatkozási módokra utal, amelyek elméleti és módszertani alapja a pszichoanalízis.

Konzultáció

Amennyiben bizonyos körülmények nem teszik lehetővé vagy szükségessé a pszichoterápia megkezdését, konzultáció jöhet szóba. Pszichoterápiás konzultáció keretében néhány alkalom során egy jól körülhatárolt probléma van a fókuszban, és ezzel kapcsolatban segít a pszichológus új perspektívában rálátni az adott problémára. Ennek a terápiás formának nem célja a probléma mélyebb megértése.

Milyen problémával fordulhat hozzám?

Ha úgy érzi, hogy kapcsolati problémáit, életvezetési nehézségeit már nem tudja egyedül megoldani, visszatérően hasonló problémákkal találja szembe magát, akkor egy pszichológus abban tud segíteni, hogy jobban megismerje érzései, viselkedése, gondolatai, valamint panaszai, tünetei mozgatórugóit. A terápia során szerzett jobb önismeret segíti az életvezetésében, valamint abban, hogy döntéseit szabadabban, tudatosabban hozhassa meg. 

Az alábbi problémák esetén várom rendelésemen:

 • szorongásos tünetek
 • traumával összefüggő problémák
  • poszttraumás stressz zavar (PTSD)
 • hangulati zavarok​ (depresszív zavar, bipoláris hangulatzavar)
  • visszatérő öngyilkossági gondolatok, késztetések, illetve korábbi öngyilkossági kísérlet
 • disszociatív, konverziós zavarok
 • szomatoform rendellenességek, hipochondriázis
 • személyiségzavarok
 • szexuális zavarok
 • párkapcsolati problémák​​

Mi történik az első alkalommal?

Miután telefonon vagy e-mailben egyeztettünk időpontot, sor kerül az első interjúra, ami egy-három alkalom is lehet. Ilyenkor történik az esetleges tünetek és a hozott probléma megfogalmazása, és annak áttekintése, hogy mindez miként jelenik meg az élettörténetben. Ezek alapján megfogalmazzuk a terápiás célt vagy célokat, valamint megállapodunk a közös munka kereteiről: az alkalmazott módszerről, az ülések gyakoriságáról, a terápia hosszáról és a fizetés feltételeiről.

Az első interjú nem jár elköteleződéssel. A terapeuta ajánl gondolkodási időt.

Abban az esetben, ha a probléma természeténél fogva nem igényel pszichoterápiát (pl. valaki mással, gyerekkel kapcsolatos aggodalmakról van szó), vagy mert nem kezelhető pszichoterápiával (pl. elsősorban organikus eredetű zavarról van szó), akkor az első interjú átalakulhat tanácsadássá.

Elérhetőségek

Bérdi Márk
berdimark@gmail.com

PRO Pszichoterápiás magánrendelő
11. kerület | Budapest, Szabolcska Mihály utca

Pszichoanalízis

A pszichoanalízis egyszerre elmélet az emberi elméről és terápiás gyakorlat. A pszichoanalízis és a pszichoanalitikus pszichoterápia olyan, visszatérő lelki problémákkal küzdő emberek számára hasznos, akiknek korlátozott az örömképességük a párjukkal, családjukkal, barátaikkal való kapcsolataikban, illetve akik a munkájukban és a mindennapi élet feladataiban nem tudnak sikert és kielégülést megélni. A szorongás, a gátoltság és a depresszió gyakran belső konfliktusok jelei. Ezek a konfliktusok kapcsolati nehézségekhez vezetnek, melyek jelentősen befolyásolják a személyes és szakmai döntéseket.

A fenti problémák gyökere gyakran a normál tudatosságnál mélyebbre nyúlik, ezért pszichoterápia nélkül megoldhatatlannak bizonyulnak. Egy pszichoanalitikus segítségével azonban a páciens új rálátást nyerhet a zavarok tudattalan részeire. A pszichoanalitikussal folytatott biztonságos hangulatú beszélgetés hozzásegíti a pácienst ahhoz, hogy tudatosuljanak benne saját, korábban ismeretlen belső világának egyes elemei – gondolatok, érzések, emlékek és álmok. Ez csökkenti a lelki fájdalmat, segíti a személyiség fejlődését, és olyan, önbizalmat erősítő tudatossághoz vezet, amely támogatja őt életcéljai elérésében. A pszichoanalízisnek ezen pozitív hatásai fennmaradnak és további változáshoz, fejlődéshez vezetnek jóval az analízis lezárulta után is.

Pszichoanalitikus pszichoterápia

Ez a módszer a személyiség, az életvezetés több részét érintő problémák esetén javasolt. A terápia során a fő fókusz az érzések és azok kifejeződésén, visszatérő témák felismerésén, a páciens kapcsoaltain, a terápiás kapcsolaton, múltbéli tapasztalatok megbeszélésén, valamint a különböző élmények egyes oldalainak elkerülésére tett próbálkozások felismerésén van. A pszichoanalitikus pszichoterápia olyan pszichés beavatkozási módokra utal, amelyek elméleti és módszertani alapja a pszichoanalízis. Ez a terápiás módszer a felnőtt személyiség fejlődésének megértésében meghatározónak tartja a gyermekkori élményeket. A heti egy vagy két alkalmas terápiás ülések során a páciens a terapeutával szemben ül, a terápia hossza pedig néhány hónaptól több évig terjedhet.

Konzultáció

Amennyiben bizonyos körülmények nem teszik lehetővé vagy szükségessé a pszichoterápia megkezdését, konzultáció jöhet szóba. Pszichoterápiás konzultáció keretében néhány alkalom során egy jól körülhatárolt probléma van a fókuszban, és ezzel kapcsolatban segít a pszichológus új perspektívában rálátni az adott problémára. Ennek a terápiás formának nem célja a probléma mélyebb megértése.

Mikor van szükség konzultációra? Például, ha

 • olyan problémával érkezik a kliens, ami nem igényel kezelést, de pszichológiai segítséget, megértést igen,
 • indokolt lenne a pszichoterápia, de a terapeuta az általa alkalmazott módszerrel nem vállalja a terápiát,
 • a kliens hozzátartozójának kezelése lenne indokolt, de ő nem vállalja a terápiát,
 • a terapeuta nem jöhet számításba, mert a kliens és terapeuta között már meglévő kapcsolat van (összeférhetetlenség)