Szakmai háttér

Tanulmányok

2016-
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
Analitikus alapszeminárium
Technikai szeminárium

2022-től pszichoanalitkus kandidátus

2012 – 2016
Pécsi Tudományegyetem
Felnőtt klinikai szakpszichológus képzés
Egészségügyi nyilvántartási szám: 1938
ANTSZ engedélyszám: 510440

2009 – 2012
Magyar Viselkedés-, Kognitív-, és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE)
Pszichoterapeuta szakképzés (pszichoterápia szakvizsga ideje: 2019)

2006 – 2009
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pszichológiai Doktori Iskola
PhD, cum laude
Témavezető: Dr. Bárdos György
Fokozatszerzés éve: 2012
Disszertáció címe: Placebo hatás a sportban (Tézisfüzet)
Országos Doktori Tanács (ODT) személyi adatlap

2001 – 2006
Eötvös Loránd Tudományegyetem
pszichológia szak
kognitív pszichológia és
személyiségpszichológia szakirányok

Munkahelyek

2017-től
Pécsi Tudományegyetem, felnőtt klinikai szakpszichológus képzés, oktató

2017-től
PRO Pszichoterápiás rendelés és oktatás, magánpraxis

2010 – 2017
Péterfy Kórház-Rendelőintézet, Pszichiátriai és Krízisintervenciós Osztály, klinikai szakpszichológus

2003-2006
OS Hungary Kft.

Alapítványi munka

2010 -től
Alapítvány az Öngyilkosság Ellen
Honlap: https://ongyilkossagmegelozes.hu/
Alapítványi tag

Saját publikációk és előadások (válogatás)

Pszichoanalízis

Kléger-Sipos Á. és Bérdi M. (2022). Mélylélektani terápiák. In: Kiss A., Farkas J. és Kapitány-Fövény M. (Szerk.), Addiktológiai zavarok pszichoterápiája (95. o.).

Bérdi M. (2020). Kölcsönösségre nyitottan. A kapcsolati analízis kívülről-belülről. Lélekelemzés, 15: 123–42.

Bérdi M. (2019). Az öngyilkosság pszichoanalitikus megközelítései. A korai elméletektől a kortárs modellekig. Lélekelemzés, 14: 25–48.

Bérdi M. (2011). Freud és a természettudományos pszichológia Tervezete. Imágó Budapest, 1: 77–92.

Bérdi M. (2009). The formation and characteristics of Ferenc Mérei’s psychoanalytical views – a social historical approach. In: 28th Annual Conference of the European Society of the History of Human Sciences. Budapest, 2009.

Bérdi M. (2008). Erős Ferenc, Lénárd Kata, Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról (Thalassa, Budapest, 2008, 447 oldal), könyvismertetés. Magyar Pszichológiai Szemle, 63: 747–67.

Öngyilkosság

Bérdi, M. és mtsai (2024). Az öngyilkosság kockázatának becslése és kezelése: Egy kompetencia alapú megközelítés és egy tréning tervének bemutatása. II. rész. Pszichoterápia, 33(1), 4–15

Bérdi M és Cramer, J. R. (2023) Az öngyilkosság kockázatának becslése és kezelése: egy kompetencia alapú megközelítés és egy tréning tervének bemutatása. I. rész . Pszichoterápia 32(3):177–90.

Szeifert NM, Szilágyi S, Sebők B, Bérdi M. (2023) Changes of violent suicide attempts during the first two years of COVID-19 pandemic in Dr. Manninger Jenő National Traumatology Center, Hungary. Orvosi hetilap. 2023;164(26):1003–11. Teljes cikk

Szilágyi S., Bálint L., Hajduska-Dér N. és Bérdi M. (2022) Szándékos önmérgezéses öngyilkossági kísérletek száma a COVID-19 járvány első évében Budapesten és Pest megyében. Psychiat Hun. 37(3):2015-219. Teljes cikk

Bérdi, M. (2022). „Sosem tudnám megtenni.” Az öngyilkos viselkedés „gondolatból tett” paradigmája. Orvosi Hetilap163(28), 1095–1104. Teljes cikk

Bérdi M.  (2022). Az öngyilkosság-kutatás 30 éve Magyarországon: bibliometriai elemzés. Magyar Tudomány, 183:8, 1044-1065. DOI: 10.1556/2065.183.2022.8.8 Teljes cikk

Szilágyi S, Bálint L, Hajduska-Dér N. és Bérdi M. (2022). Öngyilkossági céllal elkövetett szándékos önmérgezések száma a Covid-19 járvány első évében Budapesten és Pest megyében. Psychiatria Hungarica (közlésre benyújtva).

Bérdi M. (2020). Az öngyilkossági kockázat becslésének új megközelítése. Pszichoterápia, 29: 365–73.

Bérdi M. (2021). Egy cél, két megközelítés: az öngyilkossági kockázat szűrésének elméleti és gyakorlati dilemmái. Psychiatria Hungarica, 36: 518–35. Teljes cikk

Bérdi M, Szilágyi S, Ajtay G, és Perczel-Forintos D. (2012) The Adaptation of Problem Solving Training: an efficient form of therapy in Suicide Prevention. Psychol Health, 27: 158–158.

Ajtay G, Bérdi M, Szilágyi S, és Perczel FD. (2012). Egy hatékony beavatkozás szuicid prevencióban: a problémamegoldó tréning alkalmazása a klinikumban. Psychiatria Hungarica, 27: 92–102. http://repo.lib.semmelweis.hu//handle/123456789/2024

 

Sport és placebó

Bérdi M, Köteles F, Hevesi K, Bárdos G, és Szabó A. (2015). Elite athletes’ attitudes towards the use of placebo-induced performance enhancement in sports. Eur J Sport Sci, 2015; 15: 315–21. https://doi: 10.1080/17461391.2014.955126

Szabó A, Bérdi M, Köteles F, és Bárdos G. (2013). Perceptual characteristics of nutritional supplements determine the expected effectiveness in boosting strength, endurance, and concentration performances. Int J Sport Nutr Exe, 23: 624–8. https://doi: 10.1123/ijsnem.23.6.624

Bérdi M, Köteles F, Szabó A, és Bárdos G. (2011). Placebo effects in sport and exercise: a meta-analysis. European Journal of Mental Health, 6: 196–212. https://doi.org/10.5708/EJMH.6.2011.2.5

Bérdi M, és Köteles F. (2010). Az optimizmus mérése: az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT–R) pszichometriai jellemzői hazai mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 65: 273–94. https://doi.org/10.1556/MPSzle.65.2010.2.7

Bódizs R, Simor PD, Csóka S, Bérdi M, és Kopp M. (2008). Dreaming and health promotion: A theoretical proposal and some epidemiological establishments. EUR J MENTAL HEALTH, 3: 35–62. https://doi.org/10.1556/EJMH.3.2008.1.3

Bérdi M. (2007). Piedmont, R.L.: Tekinthető-e a spiritualitás a személyiség hatodik dimenziójának? Spiritualitás, transzcendencia és az öt faktor modell (FFM). Kritikai elemzés. In: Kulcsár Z, szerk. A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója. Budapest: Trefort Kiadó, 73–87.

Bérdi M. (2010). Pléh Csaba: History and Theories of the Mind (könyvismertetés). BUKSZ, 22: 50–2.

Teljes publikációs lista a MTMT-n.

ResearchGate profilom.