Szakmai háttér

Tanulmányok

2016-
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
Analitikus alapszeminárium
Technikai szeminárium

2022-től pszichoanalitkus kandidátus

2012 – 2016
Pécsi Tudományegyetem
Felnőtt klinikai szakpszichológus képzés
Egészségügyi nyilvántartási szám: 1938
ANTSZ engedélyszám: 510440

2009 – 2012
Magyar Viselkedés-, Kognitív-, és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE)
Pszichoterapeuta szakképzés (pszichoterápia szakvizsga ideje: 2019)

2006 – 2009
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pszichológiai Doktori Iskola
PhD, cum laude
Témavezető: Dr. Bárdos György
Fokozatszerzés éve: 2012
Disszertáció címe: Placebo hatás a sportban (Tézisfüzet)
Országos Doktori Tanács (ODT) személyi adatlap

2001 – 2006
Eötvös Loránd Tudományegyetem
pszichológia szak
kognitív pszichológia és
személyiségpszichológia szakirányok

Munkahelyek

2017-től
Pécsi Tudományegyetem, felnőtt klinikai szakpszichológus képzés, oktató

2017-től
PRO Pszichoterápiás rendelés és oktatás, magánpraxis

2010 – 2017
Péterfy Kórház-Rendelőintézet, Pszichiátriai és Krízisintervenciós Osztály, klinikai szakpszichológus

2003-2006
OS Hungary Kft.

Alapítványi munka

2010 -től
Alapítvány az Öngyilkosság Ellen
Honlap: https://ongyilkossagmegelozes.hu/
Alapítványi tag

Saját publikációk és előadások (válogatás)

Pszichoanalízis

Kléger-Sipos Á. és Bérdi M. (2022). Mélylélektani terápiák. In: Kiss A., Farkas J. és Kapitány-Fövény M. (Szerk.), Addiktológiai zavarok pszichoterápiája (95. o.).

Bérdi M. (2020). Kölcsönösségre nyitottan. A kapcsolati analízis kívülről-belülről. Lélekelemzés, 15: 123–42.

Bérdi M. (2019). Az öngyilkosság pszichoanalitikus megközelítései. A korai elméletektől a kortárs modellekig. Lélekelemzés, 14: 25–48.

Bérdi M. (2011). Freud és a természettudományos pszichológia Tervezete. Imágó Budapest, 1: 77–92.

Bérdi M. (2009). The formation and characteristics of Ferenc Mérei’s psychoanalytical views – a social historical approach. In: 28th Annual Conference of the European Society of the History of Human Sciences. Budapest, 2009.

Bérdi M. (2008). Erős Ferenc, Lénárd Kata, Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról (Thalassa, Budapest, 2008, 447 oldal), könyvismertetés. Magyar Pszichológiai Szemle, 63: 747–67.

Öngyilkosság kutatás

Szilágyi S., Bálint L., Hajduska-Dér N. és Bérdi M. (2022) Szándékos önmérgezéses öngyilkossági kísérletek száma a COVID-19 járvány első évében Budapesten és Pest megyében. Psychiat Hun. 37(3):2015-219. Teljes cikk

Bérdi, M. (2022). „Sosem tudnám megtenni.” Az öngyilkos viselkedés „gondolatból tett” paradigmája. Orvosi Hetilap163(28), 1095–1104. Teljes cikk

Bérdi M.  (2022). Az öngyilkosság-kutatás 30 éve Magyarországon: bibliometriai elemzés. Magyar Tudomány, 183:8, 1044-1065. DOI: 10.1556/2065.183.2022.8.8 Teljes cikk

Szilágyi S, Bálint L, Hajduska-Dér N. és Bérdi M. (2022). Öngyilkossági céllal elkövetett szándékos önmérgezések száma a Covid-19 járvány első évében Budapesten és Pest megyében. Psychiatria Hungarica (közlésre benyújtva).

Bérdi M. (2020). Az öngyilkossági kockázat becslésének új megközelítése. Pszichoterápia, 29: 365–73.

Bérdi M. (2021). Egy cél, két megközelítés: az öngyilkossági kockázat szűrésének elméleti és gyakorlati dilemmái. Psychiatria Hungarica, 36: 518–35. Teljes cikk

Bérdi M, Szilágyi S, Ajtay G, és Perczel-Forintos D. (2012) The Adaptation of Problem Solving Training: an efficient form of therapy in Suicide Prevention. Psychol Health, 27: 158–158.

Ajtay G, Bérdi M, Szilágyi S, és Perczel FD. (2012). Egy hatékony beavatkozás szuicid prevencióban: a problémamegoldó tréning alkalmazása a klinikumban. Psychiatria Hungarica, 27: 92–102. http://repo.lib.semmelweis.hu//handle/123456789/2024

Sport és placebó

Bérdi M, Köteles F, Hevesi K, Bárdos G, és Szabó A. (2015). Elite athletes’ attitudes towards the use of placebo-induced performance enhancement in sports. Eur J Sport Sci, 2015; 15: 315–21. https://doi: 10.1080/17461391.2014.955126

Szabó A, Bérdi M, Köteles F, és Bárdos G. (2013). Perceptual characteristics of nutritional supplements determine the expected effectiveness in boosting strength, endurance, and concentration performances. Int J Sport Nutr Exe, 23: 624–8. https://doi: 10.1123/ijsnem.23.6.624

Bérdi M, Köteles F, Szabó A, és Bárdos G. (2011). Placebo effects in sport and exercise: a meta-analysis. European Journal of Mental Health, 6: 196–212. https://doi.org/10.5708/EJMH.6.2011.2.5

Bérdi M, és Köteles F. (2010). Az optimizmus mérése: az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT–R) pszichometriai jellemzői hazai mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 65: 273–94. https://doi.org/10.1556/MPSzle.65.2010.2.7

Bódizs R, Simor PD, Csóka S, Bérdi M, és Kopp M. (2008). Dreaming and health promotion: A theoretical proposal and some epidemiological establishments. EUR J MENTAL HEALTH, 3: 35–62. https://doi.org/10.1556/EJMH.3.2008.1.3

Bérdi M. (2007). Piedmont, R.L.: Tekinthető-e a spiritualitás a személyiség hatodik dimenziójának? Spiritualitás, transzcendencia és az öt faktor modell (FFM). Kritikai elemzés. In: Kulcsár Z, szerk. A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója. Budapest: Trefort Kiadó, 73–87.

Bérdi M, Zacher G, Bálint B, Orosz A, Pálfy R, Petrik E, és Unoka Z. Az öngyilkossági kísérlet okai és az öngyilkossági szándék komolysága önmérgezéses szuicid kísérleten átesett nõk körében. 2013.

Ajtay G, Perczel-Forintos D, Szilágyi S, és Bérdi M. Problémamegoldó tréning krónikus depresszióban. In: Vargha A, szerk. Hagyomány és megújulás. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2011:21–21.

Bérdi M. (2010). Pléh Csaba: History and Theories of the Mind (könyvismertetés). BUKSZ, 22: 50–2.

Teljes publikációs lista a MTMT-n: https://m2.mtmt.hu/api/author/10029458?&&labelLang=hun