Egy cél, két megközelítés

Az öngyilkossági veszély becslésének nincs egyetlen könnyû módja. Bár egyre többféle megközelítésû el- mélet próbálja leírni az öngyilkos magatartást, a szuicid rizikó mérésére használt skáláink komoly pszichometriai korlátokkal küzdenek. Míg a kvantitatív pszichometriai skálák elméletileg jól megalapozottak, de nem elég érzékenyek, addig a (félig)strukturált, kvalitatív interjúk szisztematikusak és átfogóak, de túl költségesek és idôigényesek.

“Sosem tudnám megtenni” – Az öngyilkos viselkedés ‘gondolatból tett’ paradigmája

Az önkezű halál továbbra is az egyik vezető halálok a világon és hazánkban egyaránt. Ugyanakkor még mindig keve- set tudunk arról, mikor és milyen tényezők befolyásolják a szuicid gondolatokból a tényleges kísérletbe való átmene- tet. Az öngyilkossági gondolatokat átélők jelentős többsége sosem hajt végre kísérletet. A gondolat és a tett közötti átmenet magyarázatára a legtöbbet hivatkozott pszichiátriai és pszichológiai kockázati tényezők csak nagyon kis mértékben képesek.

A lélektani krízis

Gerald Caplan meghatározása alapján pszichológiai értelemben akkor beszélünk krízisről, amikor a személy kénytelen szembenézni olyan veszélyeztető körülményekkel (pl. állásának elvesztése, haláleset a családban, válás stb.) — illetve ilyen körülmények bekövetkezésének a lehetősége fenyegeti őt –, amelyeket meglévő problémamegoldó készségeivel, rendelkezésére álló és mobilizálható pszichés energiáival sem megoldani, sem kikerülni nem képes.

Gyászolóknak, öngyilkossági kísérleten átesettek hozzátartozóinak

Minden öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet 6-8 közeli hozzátartozót, barátot érint, akiknek ezzel a teherrel kell tovább élniük.Egy szerettünk öngyilkosság általi elvesztése az egyik legnehezebb trauma. MInden ember átél rengeteg váltakozó és intenzív érzést. Egy gyászoló a fájdalom és szomorúság mellett többek között bénultságot, zavart, ürességet, bűntudatot, szégyent, haragot, magányt és testi tüneteket tapasztal meg. Ezek mind normálisak és a gyász természetes velejárói.

Mit tehet Ön az öngyilkosság megelőzéséért?

Mindenki tehet az öngyilkosságok számának csökkenéséért. Jelenleg 28 országnak van nemzeti szintű öngyilkosság-megelőzési stratégiája. A megelőzéssel kapcsolatban a WHO által megfogalmazott üzenetek között szerepel az is, hogy a (formális és informális) közösségeknek kulcsszerepe van az öngyilkosság megelőzésében. Úgyhogy mindenki tehet azért, hogy odafigyeléssel, törődéssel, az öngyilkosságot övező stigmák elleni harccal, valamint a gyászoló hozzátartozók támogatásával hozzájáruljon az öngyilkosságok számának csökkenéséhez.

A Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elismert módszerek

A tájékozódó beszélgetések, felmérések eredménye lehet az is, hogy a páciens problémáihoz, igényeihez nem illeszkedik az a módszer, amivel az adott pszichoterapeuta dogozik. Ebben az esetben a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elismert módszerek közül javasol a terapeuta. Ezek a módszerek a következők: • aktív analízis• családterápia• csoportanalízis• dinamikus rövidterápia• hipnoterápia• individuálpszichoterápia• integrativ pszichoterápia• jungi analitikus […]

Révész Géza – a sors feszültségei levelezése és székfoglalója tükrében

Pléh Csaba tanulmánya a siófoki születésű, Hollandiába emigrált Révész Géza és a hazai pszichológia két meghatározó alakjának baráti-kollegiális levelezése alapján ad betekintést a hazai pszichológia ezen időszakába.  “Révész Géza (1878–1955) volt az elsõ a magyar pszichológia történetében, aki a német kísérleti pszichológia szerep-hibridizációját, mellyel már Ranschburg [Pál] is próbálkozott, összekapcsolta annak intézményes kialkításával. Ennek lényege, […]

Pszichodiagnosztika

A pszichológiai tesztelés a pszichológia tudományának pszichometria nevű ágához tartozik és azzal foglalkozik, hogy a lelki jelenségeket mérhetővé tegye. A pszichometria meghatározó szerepet töltött be abban, hogy a pszichológia a XIX. század második felében önálló tudománnyá vált. Pszichometriai eszközökkel (pszichológiai tesztekkel) különböző visekedési formák, személyiségjellemzők, pszichés tünetek mérhetők. A tesztek felvételét követően a kapott eredményeket […]

Mentalizáció

​A mentalizáció kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy emberek vagyunk. A mentalizáció az, amikor tudatában vagyunk saját és mások mentális állapotainak. Például, amikor érzésekről, szándékokról gondolkodunk. Másként – és kicsit talán elvontabban – megfogalmazva, a mentalizáció lényege, hogy amikor mentalizálok valakit, akkor az én elmém (egy kicsit legalábbis) tartalmazza a másik ember elméjét. Társas életünk, beszélgetéseink […]

Gyakori kérdések az öngyilkossággal kapcsolatban

Az öngyilkossággal kapcsolatos gyakori kérdéseket és válaszokat, megtalálja az Alapítvány az Öngyilkosság Ellen weboldalán, kattintson ide. Leggyakoribb kérdések melyekre választ talál az oldalon: Aggódom egy barátomért/családtagomért. Azt hiszem, öngyilkosságot fontolgat. Mit mondjak neki? Igaz az, hogy az öngyilkossági kísérlet csak figyelemfelhívás és az illető csak “manipulálja” a környezetét? Honnan tudhatom, hogy barátom öngyilkossági fenyegetőzése komoly-e […]